c1

Transportation and Accomodation


Transportation and Accomodation :


We provide transportation and Accommodation Facilities.

बैदेशिक रोजगारीमा जादै हुनुहुन्छ या फर्कदै हुन्हुन्छ भने हामी तपाई लाई एयरपोर्ट लाने लैजाने तथा सफा सुरक्षित होटलमा आवासको व्यवस्थाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस ||


Email: rojgarxpress@gmail.com

Mobile : +977-9849290222

Address: Balaju Kathmandu
Message Us