c1

Job Search/Documentation/Visa Preparation


Job Search/Documentation/Visa Preparation :

We assist you in Job Search/Documentation/Visa Preparation

बैदेशिक रोजगारेमा जाने सोचमा हुनुहुन्छा ?


हामी तपाईलाई 

- तपाईले चाहे अनुसारको  job खोज्न सहयोग गर्नेछौ |

- तपाईलाई Documentation का लागी सहयोग गर्नेछौ |

- Job Apply गर्न सहयोग गर्नेछौ |

- Visa नालागीन्जेल follow up गर्नेछौ |

- बस्ने बासको व्यबस्थाको लागि सहयोग गर्नेछौ |

- एयरपोर्ट सम्म लाने लैजाने व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्नेछौ |

तर 

हामी कुनै आर्थिक कारोकारमा संलग्न हुने छैनौ |


Email: rojgarxpress@gmail.com
Mobile : +977-9826154228 
Address: Balaju Kathmandu


Message Us